Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs...(Rainis)

Kā apgalvo daudzi astrologi, Ūdensvīra laikmets sāksies šogad 21.decembrī.


Kādas izmaiņas nesīs jaunais Ūdensvīra laikmets? Kuras Ego drēbes jāsadedzina Saulgriežu uguns liesmās un kas jāpatur?


Apziņas ceļojums uz augšu no punkta A uz punktu B.
Sākuma punktā A mēs esam šeit un tagad, cilvēks - mentālo īpašību un matēriālo ieguvumu kopums. Punktā B mēs vēl neesam bijuši. Neziņa biedē un liekas vilinoša vienlaicīgi. Vai lietas no punkta A uz punktu B mainīsies? Ja jā, tad kas tieši? Tas, kas bija neiespējams - realizēsies; to, kas bija nesasniedzams vai to piedzīvojam īslaicīgi - iegūs stabilu un pārliecinošu vietu, formu mūsu dzīvē, apziņā; to ko nepamanījām, neievērojām - kļūs acīmredzams un reāls; to ko nesaklausījām – sadzirdēsim, ieklausīsimies, sapratīsim un paklausīsim kā patiesībai. Viss šajā pasaulē mūs ieskaitot ir pakļauts pārmaiņām.

(Attēls - Amelie Hubert)


Jogas raksti saka, ka viss jau ir eksistējošs. Arī šķēršļi ceļā uz pilnību. Patandžāli Jogas sutrās ir minēti pavisam 9 galvenie šķēršļi, kas traucē garīgai attīstībai, laimei un pilnīgai harmonijai: slimība, letarģija, šaubas, nepacietība un steiga, vilšanās, novirzīšanās no mērķa, neziņa un augstprātība. Patandžāli norāda, ka realitātē pastāv pilnīgi viss: matērija un ilūzija, kļūdas un veiksme, ignorance un prieks, dusmas un labvēlība, aizmiršanās un apzināšanās, atdzimšana un nāve, domas un klusums. Tas viss nāk no viena avota - Dieva.


Šķēršļus un nepilnību mēs redzam kā galveno, jo pēc uzbūves tā ir rupjāka vibrācija. Reizēm tie aizēno, izdzēš visu pārējo pasauli, subjektus un objektus, darbības, laiku un telpu. Tad mēs varam nonākt pie pilnīgas pasaules, Dieva un sevis noliegšanas: ‘’Nekad es to nedarīšu, nevienam neticēšu, nekam vairs nav nozīmes... “ Nekas un neviens – utopisks apgalvojums, kas balstoties uz vēdām noved pie visām iespējamām psihiskām saslimšanām. Piemēram, depresija, kad iesprūstam kādā no šķēršļiem. Prāts ir pārliecināts, ka šķēršļi un kļūda ir stabili, nekustīgi un izmaiņām nepakļaujas. Šķērslis, kas ir nepārvarams, automātiski ieiet mūžības dimensijā. Vēdās tas ir aprakstīts kā intelekta kļūda - uzskatīt laicīgas lietas par mūžīgām, bet mūžīgas lietas par laicīgām.


Otrs piemērs ir veģetatīvā distonija: cilvēka pieredze ar biedējošo ‘Nekas’, ‘Neviens’, ‘Nekad’. Šis cilvēks ir pazudis neeksistējošā laikā un telpā, kas mentālajos apvalkos izraisa apjukumu un haosu. ‘Nekas’ un ‘Nekad’ – ‘Neko’ nevar kontrolēt. Šeit izpaužas pasaules kā laicīgās matērijas zūdamība un ticības neesamība kā Augstākā realizācijas noliegums. Noliegums un kontroles trūkums ķermeņa inteliģencē un garā izraisa sinhronizācijas un koordinācijas traucējumus, pirmkārt, nervu impulsu pārraidē, kad ķermenis tiek brīdināts, ka tuvojas ‘Nekas’, ‘Nekur’ ar ‘Nekad’... Ķermeņa inteliģencē šie ‘Ne ...’ nav atrodami kā realitāte un pieredze, visa nervu sistēma krīt panikā par nespēju atpazīt ‘Neko’ ar’ Nekad’, rodas trauksme un panika.


Daudz raksta par to, ka Zeme pašreiz ir pakļauta pārmaiņu ciklam visās sfērās, dimensiju maiņai, jo mēs ieejam jaunā Ūdensvīra laikmetā. Tajā noteikumi un lēmumi būs brīvībā balstīti, vibrācijas un uzdevumi Dievam priekā veltīti, cilvēce būs garīgāka, vienotāka; mīlestību, Dievu sajūtošāka. Smalkāka dimensija rada bažas - vai mēs būsim piemēroti un spēsim jel ko saredzēt, sadzirdēt vai sajust, ja neesam raduši, veltījuši laiku un telpu lūgšanām, Dievam, klusumam. Ja tas nav darīts, tad Dieva un klusuma vietu var ieņemt ‘Nekas ar Neko’. Pasaule tukšumu nepazīst. ‘Nekas’ ar ‘Neko’ var radīt visas iespējamās trauksmes līdz pat fatālām... Tukša vieta nepaliks – nāks panika ar visu savu radu saimi. 
Iedrošini sevi jaunām pārmaiņām, atbalsti savas apziņas kāpumu, tad apziņa būs brīvāka no bailēm, dusmām un ignorances. Radīsies telpa un laiks austošās Gaismas atdzimšanai sevī!

Pašreizējā duālā laika un telpas izpratne 3 dimensiju telpā
Tamas un radžas mijas ar īslaicīgu sattvu

 
Pārejas posms 4D
Apzināt radžas un vadīt tās uz satvu komunicējot ar sevi un līdzcilvēkiem

 

Augstākā apziņa 5D un ... augstāk
Sattva – labvēlības vibrācija

 


Ego apziņa – savu iegribu apmierināšana un citu kontrolēšana, lai apmierinātu savas vēlmes. Sāpes vai ciešanas (upuris) to nesaņemot vai saņemot ne to, ko esi gribējis. 
 
Apzināt savas un citu vajadzības un izvērtēt savu vajadzību nepieciešamību. Sniegt palīdzību citu būtisku vajadzību nodrošināšanai. Sapratne, ka negatīva pieredze un kļūdas veido pieredzi un tā var notikt personas attīstība. Visas lietas, ko tu pats vari izdarīt sev, tev nav jāgaida no otra. Priecāties, ja kāds darbos tev palīdz. Meklēt zināšanas, kā vari iedvesmot līdzcilvēkus uz prieku vienotībā. Atcerēties likumus, kas rada laimi un izvairīties no tiem, kas ierobežo citu un savu brīvību. 


Kalpošana veselības uzturēšanai ķermenim kā gara mājām un dvēselei kā gara gaismas avotam.
Dziļa, labu vēloša analīze

  

Dualitātes šūpoles: eiforija, depresija, būt labam un skaudīgam, visatļautība un kontrole, taisnība un meli, dāsnums un skopums, veselība un slimība, kaisle un vienaldzība, pacietība un steiga, pateicība un augstprātība.  Apzināties pieķeršanās būtību – vai tas ir: 1. patiess prieks par sasniegto mērķi, vai arī: 2. TU izredzētais to esi pelnījis, tev ir uzsmaidījusi veiksme utt. Ja Nr. 2 – tad pateicības tehnikas Dievam, līdzcilvēkiem un sapratne, ka avanss ir kredīts, kas jāatstrādā!!!
Apzināties laiku kā dāvanu un apzinīgi to izlietot gaismas vairošanā priekš sevis un citiem. Pieņemt visu saņemto ar patiesu prieku un pateicību.
 
Atbalstīt tādu vēlmju realizāciju , kas balstās uz autentiskām patiesām zināšanām, ved pie iekšējās harmonijas. Pilnīga sapratne par to, ka mūžības vērtības godājamas un cieņā turamas. Spēja viegli palaist lietas , kas ir laicīgas, pārejošas. Turēt tīru savu apziņu: atcerēties lietas, kuras ir mūžīgas un turēties pilnīgā ticībā pie tām. 
Pilnīga indentifikācija ar profesiju, dzimumu, statusu, mantu, reliģiju, slimību, labumu, sliktumu... Sinhronizēt visas savas darbības ar savu dzīves mērķi un kalpošanu Augstākam. Identifikācija ar būtni, kas radīta Dzīvei kopā ar sirds prieku un patiesu pateicību par jebkuru dzīves mirkli.  Patiesība kā Dieva apziņas atspoguļojums. Pacietība pie savām un citu kļūdām, prieks par dzīvi. Spēja pielāgoties dažādām Dieva manifestācijas formām. 
Pieķeršanās materiālismam vai fanātiska sekošana ideoloģijām Novērtēt matēriju un dzīvību kā Dieva radītus, nevis, lai tie tev piederētu vai nodrošinātu tavu pārākumu par citiem. Spēja palīdzēt visiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Kalpošana ar degsmi un pašaizliedzību Zemei, cilvēkiem, visām dzīvām būtnēm.

Rakstā izmantota informācija no Patandžali Jogas sutrām un to komentāriem. 3D un 5D apraksti tabulā raduši ierosmi no interneta dzīlēm – no manis izmainīti un pārlikti vēdiskajā koncepcijā. 

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies). Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.
Piekrītu